CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Holešov Man 2012

20.9.2014 | novinky

První srpnový víkend jsme se s chlape?kama vypravili po m?síci navštívit do Zlína B?é?u s Jani?kou a malou Domini?kou a samosebou i Garyho s Fle?íkem. Retardi Fle?ík a Miluška už se na sebe moooc t?šili, že se zase budou navzájem obluzovat a taky si vysv?tlovat jak to mají na tom sv?t? t?žké :-)

Ale pointa návšt?vy tentokrát nebyla pouze ve strávení p?íjemného letního víkendu u p?átel. Tentokrát šlo o další sportovní výkony a p?ekonávání lo?ských "rekord?" :-) Vždy? se konal další ro?ník Holešov mana, mého prvního životního triatlonu, a u toho jsem nemohl chyb?t. To se rozumí :-)

Touhle fotkou musím ?lánek uvést - vždy? na ní tém?? p?ipomínám sportovce ... skoro ... :-)

pokračování článku »

Summer camp 2012

12.9.2014 | novinky

Šárko, Pet?e, Pepo  - DÍKY!!!

Words come easy when they're true ...

Dom? jsem ze summer campu odjížd?l s euforicky zvhlýma o?ima ...

Letošní Summer camp byl neuv??itelnej ná?ez!!! Tolik energie po kup?, kolik tam po celý týden bylo, jsem naposledy zažil snad letos na ja?e když jsem b?žel pražský p?lmaraton. Jenže tam jsem m?l v sob? vlastnot?ln? vyrobený koktejl endorfinu, adrenalinu a serotoninu :-)

Jen jsem tam tak celým Summer campovým týdnem plul a tu energii nasával a zas ji posílal dál v jiné form?. P?evážn? ve form? t?ch našich nikdy nekon?ících nablblých fórk? :-) 

 

:-)

pokračování článku »

Colours of Ostrava 2012

18.7.2014 | novinky

Sice nejsem úpln? festivalový typ (má to své d?vody - t?eba zkušenost z ubahn?ného festivalu v Trutnov?), ale když v zim? p?išlo pozvání na festival Colours of Ostrava, trochu jsem ze za?átku váhal. Nicmén? nakonec jsem nevydržel a pozvání p?ijal. A byla to skv?lá volba. Chlape?ci si užívali harém, pelíškování a procházky kolem Odry a já si užíval báje?nou muziku a jedno z mých nejoblíben?jších m?st v naší malebné zemi.

pokračování článku »

Video ze Summer campu 2012

8.1.2014 | video

D?kuji nastotisíckrát Lá?ovi, který se nabídl nato?it mi pár záb?r? chlape?k? p?i r?zných akcích na Summer campu! Je pro m? obrovská prdel zp?tn? sledovat jak si to chlapci (v?etn? m?! :-) užívají. Takže Lá?o, ješt? jednou díky!!! P?íští rok jsem op?t tvým zákazníkem :-)

Video zobrazíte kliknutím na obrázek.

 

 

V ?lánku jsou nesest?íhaná video s originální zvukovou stopou.

pokračování článku »

Št?niska p?ekrásných dalmatin?

2.10.2012 | novinky

Kamarádka Míša má v sou?asné dob? vrh úpln? p?enádherných dalmatiních št?nisek. Na št??ata ridgeback? už jsem hodn? zvyklý, takže m? v?tšinou tak "nerozhodí". Ale št??ata t?chto puntíká?? m? úpln? rozebraly. Pokud víte o n?kom, kdo by rád Dalmatina, neváhejte a pošlete je na kuka?ku. Prckové jsou v tom nejsladším v?ku a na zahrad? v Klánovicích se mají báje?n? a jsou na ní doslova k nakousnutí.

www.ixobrychus.cz

 

 

Mujdudu má deváté narozeniny

12.7.2012 | novinky

Dnes je tomu p?esn? dev?t let ode dne kdy se ve Vídni narodilo nejvíc nejlepší stvo?ení všech dob na celém sv?t? - Dargo, alias Inyanga of Ka Ul Li's ridges. Ulrice, jeho chovatelce, nikdy v život? nep?estanu být vd??ný za to, že odchovává takové psy a že zrovna já mohu mít to št?stí trávit ?as s tímhle zt?lesn?ním dobra.

P?estože jsou ob? ty moje blbky, Dudu i Milošek, jeden za osumnáct a druhej bez dvou za dvacet a p?estože m? oba dokážou fajnov? nasrat, tak ty dva blby NEKONE?N? miluju, protože je s nima neskute?ná prdel a d?láme si navzájem radost a skv?lou spole?nost. Oni jsou bezkonkuren?n? ta nejvíc nejlepší v?c, která m? kdy v život? potkala. Je nám spolu dob?e a mám pocit, že až jednou nebudou, tak chcípnu ...

Takže Dudu ... a Miluško jakbysmet ... vše nej do dalších let ... A klidn? si dál d?lejte co chcete, klidn? si blijte na koberec, klidn? m? nasírejte zdrháním za ?ímkoliv ... stejn? neumíte lhát a p?etva?ovat se, takže na sebe všechno prásknete a já se budu ?echtat t?m vašim vtipnejm grimasám a dál budete ty úpln? nejvíc nej ... muhehe ... :-))))

Premiérový cyklomaratón - a hned velké vít?zství

11.7.2012 | novinky

S chlape?kama už p?íliš nesout?žím. Nebo respektive už jen sporadicky jednou za rok na klubové výstav?, nebo? už dávno vím, že jsou nejkrásn?jší a je oupln? jedno, co kterej rozhod?í ?íká :-) Stejn?  maj oba podle r?zných posudk? všechno nejlepší i všechno nejhorší :-)

Tak jsem se rozhodl zasout?žit si sám, p?ihlásil jsem se na cyklozávod - Houštecký cyklomaraton - a rovnou jsem to oko?enil velkým vít?zstvím. P?irozen?, že jsem závod nevyhrál, ale po dojetí do cíle jsem m?l nezlomné pocity vít?ze :-)

IVT :-)

 

pokračování článku »

Tak mám kone?n? novou lásku

24.6.2012 | novinky

A to si nemohu nechat pro sebe, tak jsem se rozhodl jí ve?ejn? p?edstavit. Je p?esn? podle mého gusta, je to nádhera, je to horká jižní krev a jmenuje se Scapin. Seznamte se. 

pokračování článku »

Zamiloval jsem se do buzni?ky

15.6.2012 | novinky

A není to Jaro Slávik :-)

pokračování článku »

Tak už je to tady! Bye bye life, bye bye happiness, hello loneliness, I think that I could die!!!

10.1.2012 | novinky

Ne ne, kdepak! Ješt? se nikam nechystám! A to ani zdaleka :-)

pokračování článku »

1 2 3 4 5 6 »