CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Dargo - dárce krve

25.2.2007 | novinky

V lo?ském roce jsme se doma "demokraticky" (Dargo nehlasoval) rozhodli, že Darga zapíšeme do registru dárc? krve na jedné pražské veterinární klinice.

D?vody k tomuto rozhodnutí byly jasné - záchrana života jiného psího milá?ka. Sami si uv?domujeme, jak bychom v p?ípad? jakékoliv Dargovy nehody byli š?astni, kdyby nám ho n?kdo stejným zp?sobem zachránil. To? na úvod.

Dnes se nám z kliniky ozvali a jeli jsme na první Darg?v odb?r. Když jsem se dozv?d?la, že z psí?ka vysajou 400 ml krve, chvilku jsem zaváhala, ale když m? doktorka uklidnila, že je to v pohod?, pokra?ovali jsme s Dargem do ordinace.

Odb?ru jako takovému p?edcházel rozbor krve a po zjišt?ní, že Dargo je v naprosto skv?lé form?, jsme p?istoupili k zákroku. Bohužel, Gag? byl tak moc v klidu, že krev tekla dost pomalu a tedy napln?ní 400 ml pytlíku krví zabralo bezmála 45 minut. Zde se ukázalo, jak Gag? umí z?stat v klidu (ovšem nevím, zda to nebylo pouze strachy). Náš hrdina vydržel celou dobu sed?t bez pohnutí a jen ?as od ?asu olízl doktorku nebo n?koho jiného z p?ísedících asistent?.

Po ukon?ení trápení dostal Dargo na cestu spoustu dobrot, pomazlení od všech z personálu, trochu lásky od labradora a hra?ku pro Miloška.

Myslela jsem, že 400 ml s ním zamává a bude unaven...omyl!!!! Okamžit? byl zase plný sil a p?ipraven sko?it na každou fenu, která projde kolem. Cht?lo by to asi další odb?r :o)).

Doufáme, že Dargova krev n?komu opravdu pom?že a doty?ný psík bude op?t radostn? b?hat po loukách a mazlit se svými pání?ky. A? nevíme komu, stejn? budeme držet palce, aby vše dopadlo tak, jak má!!!