CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > fotostories

Olympiáda Peking 2008

12.12.2008 | fotostories

Je to sice trochu off topic, ale musím se s Vámi pod?lit alespo? o dokumentaci.

V srpnu jsem se spole?n? se svým týmem Krasoplavc? zú?astnil naší t?etí Olympiády.

?trnáctidenní pobyt v Pekingu byl bezesporu jedním z nejlepších životních výlet? nás všech. Nemá smysl cokoliv z této cesty popisovat, nebo? veškeré zážitky byly nabity emocemi, ?i skoro až euforií. Jsou naprosto nesd?litelné a nep?enosné.

Vše se Vám pokusím p?iblížit pouze formou fotografií. K n?kterým jsem doplnil komentá?e pod obrázkem, které mohou ?áste?n? sd?lit n?co navíc, než je patrné ze samotné fotky. A? jsem se snažil jak jsem se snažil, vybral jsem ze zhruba patnácti set fotek 460 snímk?, které jsem vložil do elektronického alba. Kdo nemá sílu na tolik fotek a? je neprohlíží, ostatním trp?livým p?eji p?íjemnou zábavu :-)

Pr??ez fotek dokumentujících náš pobyt v Pekingu si prohlédnete v galeri, která se Vám otev?e kliknutím na obrázek