CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Dargo pomáhá zachránit další psí život

29.1.2009 | novinky

Dnes byl Dargo, již pot?etí, darovat krev, která by m?la pomoci dalšímu psisku zachránit život p?i n?jakém úrazu ?i jiném zdravotním problému.

Tentokrát Darga neodebírali z nohy, ale z kr?ní žíly, nebo? odtud krev rychleji te?e. Celý odb?r ve výši 485 g trval zhruba 10 minut a Dargo ho op?t absolvoval s ledovým klidem pravého dárcovského profesionála. Dostal pochvalu, za odm?nu n?jaké dobr?tky a my jsme na n?ho, jako vždy p?i darování, pat?i?n? hrdí. Vid?t Darga darovat krev nám p?ináší jedny z nejradostn?jších pocit?, se kterými se výhry na výstavách ?i coursingu nedají srovnat.

Jen jsem zv?davý, jestli se zase strhne webová histerie a kdekdo se za?ne vychloubat v kolika dárcovských registrech má psa zaregistrovaného tak, jako tomu bylo, když Dargo daroval krev p?ed dv?mi lety poprvé :-)