CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Dargo Masterem I. C & A Luková

1.5.2009 | novinky

 Když se Dargovi loni pot?etí v ?ad? poda?ilo vyhrát nejrychlejšícho psa sezóny, ?íkali jsme si, že to byl vrchol a v další sezón? bude pat?it, velmi obrazn? ?e?eno, do starého železa a p?enechá sv?j tr?n mladším. P?esv?d?il nás, že to jen tak nenechá, když v pátek 1.5. znovu p?edvedl jak svou rychlost, tak zkušenosti a stal se nejrychlejším psem a Masterem coursingu. Dargo byl rovn?ž p?ihlášen do sout?že agilit a i v této hopskokové disciplín? ukázal, co v n?m je. Fantasticky veden a motivován Martou si Dudu "vyskákal" ?tvrté místo z devatenácti p?ihlášených. Pro nás výsledek více než vynikající. Jak velkým a p?íjemným p?ekvapením pro nás bylo, že se díky sou?tu po?adí obou disciplín stal Masterem I. C & A Luková. Tento titul si vyb?hal i p?i posledním lo?ském závod? ve Svojanov? a stal se tak jedním z velmi mála ps?, kte?í se dokázali stát Masterem celého dne 2x v ?ad? za sebou. Držíme tedy našemu matadorovi palce do dalších letošních sout?ží, když už nás tak p?íjemn? p?ekvapil svou neslábnoucí energií :-)

Milošek nás, a nejen nás, také p?esv?d?il, že jeho zimnní výsledek, kdy se stal nejrychlejším psem ridgebackem, nebyl náhodný. V celkovém po?adí páte?ního coursingu zaujal druhé místo hned za Dargem. V prvním kole m?l dokonce o trochu rychlejší ?as než Dargo. Kdo by to do našeho mazlínka byl ?ekl? Asi je to tím, jak je hubený a lehký, což mu napomáhá k rychlejšímu b?hu. Do agilit jsme ho nehlásili, skokan on velký zrovna není :-)

A aby toho nebylo málo, tak coursing fen vyhrála Dargova dcera Bella Mia MAKABOMA.

Další Dargova super rychlá dcera Fame z Korycanských skal se po prvním skv?lém kole rozhodla druhé bojkotovat :-) Škoda p?eškoda, nebo? celou zimní sezónu prokazovala, jak vynikající b?žec je. Už te? se však t?šíme na další závod, kde to Fame dozajista bude mnoha svým soupe??m a soupe?kám nakládat! :-)

 Milo a Dargo se svými trofejemi
2x Dargo v b?hu
Bella Mia MAKABOMA po svém vít?zství