CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

CACIB ?eské bud?jovice a CACIB Praha jaro 2009

2.5.2009 | reportáže z výstavy

BIG 2, 2X BOB, 2X CACIB, 2X CAC, Res. CAC, CAJC + JCH CZ

To jsou naše handlerské bilance z posledních dvou výstav. Tedy respektive v p?evážné v?tšin? jsou to výsledky Marty. Ale p?kn? popo?ádku.

CACIB ?eské bud?jovice
Do Bud?jovic se vypravila Marta beze mne, nebo? majitelé mých sv??enc? jaksi zapomn?li výstavu p?ihlásit :-) Mohl jsem tedy alespo? jet s klukama užít slunný víkend na chaloupce. Marta vystavovala Gerta a Feebee. Šlo jim to báje?n?. Gert byl poprvé v mezit?íd? a hned ve své kategorii zvít?zil. Stal se nejhez?ím psem výstavy s ocen?ním ?ekatele Interšampiona CACIB a vše dovršil získáním titulu BOB, tedy nejlepší z plemene. Feebee v nabité t?íd? s Martou získala Res. CAC a znovu prokázala, že se v kruhu neztratí.

Výsledky

  • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V1 CAC, CACIB, BOB
  • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V2 Res. CAC
Posuzoval Otakar Vondrouš.

CACIB Praha

Na mezinárodní výstav? v Praze jsme m?li s Martou hned 7 ridgeback? k vystavování. Marta dva psy a dv? feny, já o jednu fenu mén?. Da?ilo se rovn?ž skv?le. Marta vystavovala Kaktuse, se kterým vyhrála t?ídu šampion?, CACIB, BOB a v záv?re?kách t?sn? druhé místo s ocen?ním BIG 2. Já m?l zase fantastický úsp?ch s krásným mla?ochem Arašídem. Získali jsme CAJC a zárove? titul Junioršampion ?eské republiky. Dráha za tímto titulem nebyla v?bec jednoduchá. Vždy? p?i každé naší ú?asti ve t?íd? mladých byla konkurence ps? v rozmezí 10 - 18 ps?. Titul JCH jsme získali b?hem 4 výstav, kdy na první v Brn? byl Arašíd ocen?n V4 a dále pak získal 3x po sob? CAJC. Nejd?íve na druhé brn?nské mezinárodce, pak na národní výstav? v Ostrav? a posledního nyní v sobotu na mezinárodce v Praze. Kamila nám doporu?ovala ud?lat malou statistiku jaké tituly už jsme kterým ps?m získali. Mno možná by to byla zajímavá ?ísla :-)

Výsledky Marta:

  • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V4
  • Kaktus - Copyright Reserved Nyathi - Šampion? - V1 CAC, CACIB, BOB, BIG 2
  • Haidie - Haidie z Korycanských skal - Mladých - V
  • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V

Výsledky Maarosh:

  • Arašíd - Arash Sol E'Ilama - Mladých - V1 CAJC
  • Fík - Bentley MAKABOMA - Šampion? - V3
  • Jessy - Caccenka MAKABOMA - Mezit?ída - VD

Posuzovala Stanislava Janická

Na záv?r gratulujeme rodin? Ježkovic k narození malé Jasmínky - postarali jste se nám o parádní zpest?ení výstavního dne :o)

Fotky zatím nemáme. Snad se k ?njakým dostaneme :-) ?t?te také další reportáže ve ?láncích níže.