CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

17. Klubová výstava ?KRR - Hustope?e

17.5.2009 | reportáže z výstavy

Vyhráli jsme s Arašídem prestižní Klubovou výstavu ?KRR ze t?ídy mladých!

BOB, CAJC, Klubový vít?z mladých, JCH Arash Sol E'ilama

Na klubovce sice Arash již nepot?eboval nutn? CAJC, nebo? JCH CZ již získal, ale cht?li jsme zkusit vyhrát t?ídu na prestižní klubové výstav?. To se nakonec poda?ilo. Arašíd vyhrál CAJC po?tvrté v ?ad?. Bylo to však jeho poslední vystoupení ve t?íd? mladých na území ?eské republiky. Jako skute?ný bombónek na záv?r výstavy se nám ješt?, nad naše o?ekávání, poda?ilo s Arashkem získat ve ?trnácti m?sících BOB.

Letošní jaro se nám s Martou s našimi sv??enci p?kn? da?í. Z posledních t?í výstav po?ádaných v ?echách si 2x odvezla BOB Marta a 1x já.

Ale jako vždy jsme m?li i jiné sv??ence a poprvé jsme letos p?ihlásili na výstavu i jednoho z našich kluk?. Tentokrát padl los na Darga, který se se mnou ucházel o p?íze? rozhod?í ve t?íd? pracovní. Dargo nebyl zrovna typ paní rozhod?í, takže si odnesl známku Velmi dobrá 2. Marta vystavovala ješt? Dargovu dceru Feebee z Korycanských skal, Tarujen Stacey a pod?lili jsme se o p?edvád?ní další Dargovy dcery z jeho prvního potomstva, krásné psí sle?ny Bella Mia MAKABOMA.

Naše výledky:

  • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - Pracovní - VD2
  • Arash - Arash Sol E'ilama - Mladých - CAJC, BOB, Klubový vít?z mladých
  • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V3
  • Mia - Bella Mia MAKABOMA - Otev?ená - VD
  • Stacey - Tarujen Stacey - Vít?z? - V

Dargo

Feebee

Stacey

Za foptky d?kujeme Michalovi a Kamile