CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Velká výstavní aktualizace

1.9.2009 | reportáže z výstavy

N?kolik m?síc? jsme neaktualizovali naše ú?asti na výstavách, takže to u?iníme nyní p?kn? všechno najednou. Více se dozvíte níže v ?lánku.

Mezinárodní výstava Mladá Boleslav 29.8.2009 -Mároš

Výsledky - BIG 4, BOB, 2x CACIB, 2x CAC
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama- Mezit?ída - V1 CAC, CACIB
 • Bora (Dalmatin) - Brittania ve znamení draka - Otev?ená - V1 CAC, CACIB, BOB, BIG 4

P?i nástupu o CACIB s Arašídem zrovna za?ala otev?ená t?ída fen u Dalmatin?, takže jsem svou sv??enkyni Boru musel p?enechat kolegyni Hance, která s ní p?edvedla skv?lou práci a vyb?hala CAC, CACIB a dokonce i BOB. Na záv?re?ky už ?ekat nemohla, takže jsem Boru do kruhu vzal já a ub?heli jsme ješt? návdavkem BIG 4. Bora shodou okolností ?eká nyní št??ata z n?meckého krytí. Kdyby n?kdo m?l zájem o puntíkaté št?n?, klidn? se ozv?te a dáme Vám spojení na chovatelku :-)

3x Výstava Wels 21. - 23. 8. 2009 - Mároš a Marta

Na t?chto t?ech výstavách jsme vystavovali každý svého stabilního sv??ence, Marta Gerta a já Arashe. Výsledky jsou zapsány v po?adí pátek, sobota, ned?le.

Výsledky - V2 res. CACA, V3, V4, VD4, 2x VD

 • Gert - Ozrhode australian Idol - Mezit?ída - V4, VD, VD4
 • Arash - Arash Sol E'ilama - Mezit?ída - V3, V2 Res. CACA, VD

Národní výstava Mladá Boleslav 18.7.2009 -Mároš

Výsledky - V1 CAC, Národní vít?z
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama- Mezit?ída - V1 CAC, Národní vít?z

Mezinárodní výstava Brno 27.6.2009 - Marta

Výsledky - V1 CAC, CACIB, V3
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V1 CAC, CACIB
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V3

CAC + CACIB Erfurt 13. - 14.6.2009 - Mároš

Výsledky - V2 Res JCAC VDH, Res JCAC RRCD, V3
 • CAC Výstava - Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mladých - V2 Res JCAC VDH, Res JCAC RRCD
 • CACIB Výstava - Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mladých - V3

Národní výstava Klatovy 13.6.2009 - Marta

Výsledky - CAC
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V1 CAC

Mezinárodní výstava Litom??ice 23.5. 2009 - Marta

Výsledky - CAC, Res CACIB, V3, V
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V3
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V1 CAC, Res CACIB
 • Haidie - Haidie z Korycanských skal - Mladých - V