CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Summer camp Svojanov

13.7.2009 | novinky

Dargo Supermasterem celé sezóny! I když to bylo jen velmi t?sné díky agilitám, v kterých zrovna nejv?tším p?eborníkem není :-)

DARGO SE STAL SUPERMASTEREM COURSINGU PO?TVRTÉ V ?AD? A POPRVÉ SE STAL CELKOVÝM SUPERMASTEREM.


V b?hu však nedal v pr?b?hu celou sezónu nikomu ani tu nejmenší šanci. Ve svých šesti letech vyhrál všechny 3 závody, 2x se stal masterem coursingu a 2x masterem celého dne. Vyhrát všechny t?i b?hy sezóny, což se mu ješt? nikdy p?edtím nepoda?ilo, v šesti letech je výkon hodný uznání.

T?žko ?ci, jestli se ješt? n?kdy n?jakému psu poda?í tyto výsledky vyrovnat, nebo ješt? lépe, p?ekonat (budem držet palce nástupc?m). Je to holt mimo?ádný b?žec t?lem i duší! Má vynikající rychlost i zkušenosti na trati. P?ed sezónou jsme si ?íkali, že Dargo po t?ech letech bude muset uvolnit místo mladším, ale on všem ukázal, že do starého železa ješt? zdaleka nept?í. Jsme tedy zv?davi, jak se mu bude da?it mezi mla?ochy p?íští rok, kdy už mu bude tém?? sedm let.

Milošek se ron?ž neztratil a p?i finálovém rozst?elu skon?il druhý za Dargem. A to m?l první kolo dokonce rychlejší než on. Celkov? se tedy umístil v sezón? 2x na druhém míst? jednou pátý. Za to mu pat?í, pokud m? pam?? nešálí, druhá p?í?ka v sou?tech sezónních ?as?. Miša je BOREC a nenechal se zahanbit!!! :-))

Ostatní "srandy" na Summer campu byli jako vždy báje?né. Díky množství informací o SC, které se již publikovali na r?zných webech zmíním jen to, že se t?šíme na další ro?ník! :-)

P.S. ?ervené dáme jedna báse?!!! :-)))