CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Klubová výstava KCHRR - Luková 27.9.2009

28.9.2009 | reportáže z výstavy

Nejlepší ridge 1. a 2. místo!!!!!

Letos poprvé ( a naposledy :-) jsme p?ihlásili oba naše kluky na výstavu. Milošek si nezasloužiil nic menšího než t?ídu ?estnou a Dargo byl p?irozen? pracant :-)

Milošek - Fotku Darga bohužel díky dobrým p?átel?m z "Regalu" Jamesonovi a Tulamorovi nemáme :-)

Kluci se p?edvád?li báje?n? jak za mlada a svá druhá místa ve t?ídách oko?enili fantastickými výsledky v sout?žích o ridge. Dargo k našemu velmi milému p?ekvapení urval první místo a Milošek byl hned za ním druhý. Krásné a neuv??itelné! :-)

P?vodní dohoda byla, že Marta vystaví Miloška a já Darga. Našt?stí se mi poda?ilo p?esv?d?it Martu, a? je vystaví oba, za což ješt? jednou d?kuji! :-)

Nakonec jsem jen pomohl Lucce, nebo? nestíhala oba své psy, p?edvést Olliho v sout?ži o hlavu, kde jsme získali t?etí místo. S Ollim se skv?le spolupracovalo. Lucko makej s ním dál!

Celou výstavu provázelo báje?né po?así a již od rána panovala nálada jak za starých ?as?! :-) Již od rána jsme se veselili a užívali si báje?ný slunný den. Ve?er to ješt? oko?enila p?ekrásná oslava Petrových narozenin ve velké skupin? skv?lých lidí.

Výsledky:

  • Dargo - Inyanga of Ka-ul-Li's Ridges - Pracovní - V2 Res CAC - NEJKRÁSN?JŠÍ RIDGE 1. MÍSTO
  • Milošek - Askeron's Miles Away - ?estná - V2 - NEJKRÁSN?JŠÍ RIDGE - 2. MÍSTO
Milošek nem?l v ned?lil v pohybu chybu. Za tuto fotku moooc d?kujeme Katce!!!
Co záv?rem? P?eci p?ipomínka velkého shledání!
Los HANDLEROS aneb duo úžas!!! :-))))
Bugs in ya' head???!!! :-))))