CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

CAC + CACIB Kassel - 5. - 6.12.2009

28.1.2009 | reportáže z výstavy

Výsledky v n?meckém Kasselu jsme m?li parádní, ale m?j víkend se nesl v duchu dvou hlavních mott :-)

Motto 1: My horses got wild! Happy to survive! :-)

Motto 2: Handlers knows their duties! :-)

Na výstavu jsme vyráželi v p?l t?etí ráno. Jenže já se probudil ve 3:47 :-))) Jen jsem po telefonu oznámil, že se n?co nepovedlo a že se, bohužel, výlet do Kasselu bude muset obejít beze mne. Jak jsem se postupn? probíral, p?icházela na mne lítost, že se tohoto výletu s parti?kou nezú?astním. Rozhodl jsem se tedy vyrazit a ve 4:40 jsem m?l osedlané o?e a vyrážel jsem. B?hem pár chvil jsem byl na Barandovském most?, když tu mi to nasko?ilo do hlavy: TEPLICE. Všechno zp?t, wrong direction :-) Hlavou mi prob?hl p?epo?et trasy a už jsem m?nil sm?r. V 5:00 p?ejiždím most Barikádník? :-) Za mnou cca 30-40 km zdržení, p?ede mnou bratru 550 a posuzuje se od 9:00. Krásné vyhlídky :-)

Cesta byla velmi dobrá. Za Prahou byla vozovka sice lehce mokrá, ale p?ed Ústím se našt?stí objevila tradi?ní namrzající mlha a ješt? mi krásy okolí Ústí v mlze zp?íjemnilo n?kolik romantických objížd?k.

Chvíli po šesté jsem u n?meckých hranic, zdržím se nákupem energy drinku, abych mohl osedlat své létající o?e, vyndám z o?ních ví?ek podp?rné sirky a mohu sm?le pokra?ovat. Necelé t?i hodinky do za?átku výstavy a dalších bratru 400 se t?ší na dusot kopyt mého stohlavého stáda. My horses got wiled, happy to survive!!!

 No ale vše se v dobré obrátilo, u nás nepovolené rychlostní limity ned?laly u kružítkových soused? problém a v dev?t nula nula, k notnému p?ekvapení celé ?eské výpravy, vstupuji hrd? se spokojeným výrazem ve tvá?i do haly. Ani ne?ekám na první slova a na tázavé pohledy briskn? odpovídám, že handler knows their duties!!!

No a pak už jen klasika výstava. Prost? nuda, nuda, še?, še? :-)

Ale zas abych nekecal a nezleh?oval to, bylo na výstav? s parti?kou jako vždy p?kn?.