CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

DARGO > potomstvo > 7. vrh : Matka - Bonnie z Korycansk

DuDuMiMi na cest?!!!!!

16.12.2009 | 7. vrh : Matka - Bonnie z Korycansk

......dnes ráno za?ala Bonnie rodit....p?edevším tímto smekáme nad odhadem Jirky, který op?t na den p?esn? p?edpov?d?l, kdy k této události dojde....

Te? jen doufat, zda tatínek bude mít ke svým sedmým potomk?m v?tší zodpov?dnost, než k p?edchozím :o).

Více informací o Í?kovém vrhu na stránkách naší "rodinné" chovatelské stanice www.moboca.eu

Aktuální fotogalerie z porodu made by Korycany.

Aktuální informace o probíhajícím porodu Dargových "d?tí" níže v ?lánku.

 

 

Ve 12:30 na sv?t "vykouklo" první št?n? - kníže Igor - váha 510 g,

13:45 je první hol?i?ka na sv?t? - váha 440 g,

14:05 máme daší dcerušku - váha 410 g,

15:00 op?t holka - váha 470 g,

..........a hned v zákrytu.........

15:15 kone?n? máme na sv?t? dalšího kluka - váha 500 g,

16:05 že by další Igor?....jjj...kluk jako buk na sv?t? - váha 520 g,

17:40 spíš ješt? nekouká než kouká....je tu další holka z Korycan - váha 470 g,

18:40 zase je mezi námi dcerka (n?jak se ty holky tentokrát vyvedly) - váha 440 g,

........bude p?íští kone?n? zase n?jaký chlap?!?......

19:35 chlape?ek - váha 500 g,

20:30 další chlapák - váha 530 g,

 

Zatím u všech št??at standartní ridge - u jednoho lehký posun korunek 

 

Tak a Íá?ky máme na sv?t?. Kone?ný stav 5:5. GRATULUJEME mamin? Bonnie a p?ejeme prck?m š?astný a zdravý život, Bonnie p?ejeme klidné mate?ství a "mám?" s "tátou" spoustu veselých chvil a co nejmén? probd?ných nocí.