CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Orlík 2010

6.9.2010 | reportáže z výstavy

Dv? tradi?ní výstavy ?KRR konané op?t na území Hotelu resort Orlík ve dnech 4. a 5.9.2010.

Tentokrát jsme v užším kruhu vyrazili v ješt? v?tším p?edstihu než loni. Krajánci, Honýk s Bab?, Kamila a v neposlední ?ad? Me, Myself and I jsme se vydali sm?r resort již ve st?edu, abychom naladili formu :-) Bylo to p?t dní náro?ných, ale i zábavných. Spalo se málo, konzumovalo o to více. B?hem ?tvrtka a pátku jsme otestovali jídlo (zase se to skoro nedalo jíst), postavili kruhy (nejvíce jsem tomu pomohl, že jsem do toho p?íliš nekecal) a strávili p?íjemné odpoledne s kroketem alias "krok sem, krok tam, tady vo svini nezavadíš" :-) Vše bylo proloženo p?íjemnými procházkami po okolních lesích a i jeden poklad jsme zvládli najít.

Zatímco ve ?tvrtek se k nám p?ipojili Martin s Jitkou, v pátek toho za?alo p?irozen? najížd?t daleko více. Sice jsme už loni s Krajánkama ?íkali, že v pátek prásknem do koní v moment?, kdy se na obzoru objeví první ridgeback, ale popravd? bylo fajn se vid?t se spoustou lidí, které jsem delší dobu nevid?l. Koneckonc? jsem m?l i slušnou výstavní pauzu. Vždy? za léto jsem byl jen v Bolce :-)

Výstavy

Svoje kluky jsem tradi?n? nep?ihlašoval. Necht?l jsem to zbyte?n? kazit ostatním, když si to dostate?n? dokážou zkazit sami :-) Jinak výsledkov? skv?lé! I když s lo?skými výsledky se to rovnat nedá. Tam jsem tenkrát vyhrál s každým psem, kterého jsem bral do kruhu a ješt? k tomu p?idával klubové vít?ze, vít?ze speciálky a BOBy . To byl ale extrém a n?co takového se hned tak nezopakuje! (musím se pochválit, nikdo jiný to za mne neud?lá :-))) Letos se fantastický majstrštyk povedl Lence Havlanové od Adarga, která v sobotu vyhrála snad také s každým, koho vystavovala a ješt? to s Darem oko?enili BOBem. Fantastický po?in! Gratuluji! Respekt!!!

Oproti lo?sku mi na letošek p?ibylo pár ps?. Celkem jsem jich m?l za víkend 9. Se všemi jsme v nemalé konkurenci dosáhli na po?adí a poda?ilo se urvat i velmi p?kná vít?zství. Tedy abych nekecal!!! S Miky jsem v ned?li m?l sice krásné hodnocení, ale protože chytla n?jakého strašáka a rozhodla se p?ed rozhod?í zdekovat, dostali jsme známku neposouzena :-) Ale v sobotu se Miky p?edvád?la dob?e a svou dorosteneckou t?ídu s grácií vyhrála. A ješt? tam bylo jedno „malé“ velké vít?zství. Oba dni také ve své pracovní t?íd? vyhrál Darg?v syn Fí?ek, který byl sice po oba dni v pracovce bez konkurence, ale své kvality prokázal v ned?li p?i rozhodování o nejkrásn?jšího psa výstavy, kdy dokázal zvít?zit a fakticky tím za sebou zanechal desítky jiných ps?. Jsem na toto Fí?kovo vít?zství opravdu hodn? pyšný! Popravd? jsem p?íliš ne?ekal, že spolu n?kdy n?co tak velkého vyhrajeme. Fí?ek Rulez!!!!

No a dále? To už byla jen klasika. Z r?zných „zákoutí“ se jen linuly teorie o tom, kdo vyhrál a pro?, když má psa, který stojí za prd, kdo má jaký vztah s kým, že tak vyhrává, kdo koho uplatil a tak dále a tak dále…. Prost? normální a všem dob?e známá nuda, nuda, še?, še?.

Ale to už v jiném p?íb?hu jsme. Pohádku o tom kdo a pro? vyhrává, p?estože já mám nejkrásn?jšího psa na sv?t? zas až jindy :-))))