CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > fotostories

Zopár výprav

9.11.2010 | fotostories

Aktualizace webu delší dobu p?íliš nestíhám, jak vidno, ale ?as od ?asu chytnu slinu a pošlu sem klidn? i n?kolik v?cí najednou, což nastalo práv? nyní - viz t?i aktualizace ve dvou dnech :-)))) Níže je tedy lehký fotonást?el zprost?edující Vám (a p?ipomínající mn?) mých n?kolik r?znorodých výprav za poslední týdny.
1.  Koko?ínsko s Honýkem a Bab?

Miluška v sev?ení skalisek :-)

Jsou nep?ekonatelní - Is there anything better in da world? Just luv'em aaaaaall sooooo much!!! Thanks for making these four bloody bastards concentrated in this very moment, Baboo!!! :)))))
 
 Into the wild ...
 
 
2. Boubín - pekelný cyklovýšlap :-)

Pohled z boubínské rozhledny na šumavské kope?ky je prost? impozantní

 

3. Svatá Má?í

Zase na vrcholu :-)

 

Televizní vysíla? na Svaté Má?í

 

Rozhledna na Svaté Má?í

 

4. Javorníky s B?é?ou. Jani?ka m?la odpo?inkový lazy day with TV - její chyba, p?išla o výte?né dvandy cestou :-)

Jedna z prazvláštních chat na Velkém Javorníku - tyhle aspo? stojej na sjezdovce a dá se tam tedy n?co d?lat ... :-)

 

Pohled z Velkého Javorníku na Beskydy - v pozadí matn? znatelná Lysá hora

 

5. Kvilda - Pramen Vltavy

Stejn? dlouho, jako jsem na sv?t?, mám chalupu v pošumaví a na necelých 40 km vzdálené Kvild? (?i vlastn? i jinde v hloubi šumavského národního parku) jsem byl naposledy jako d?cko - stydím se a pomalu to budu napravovat. Okolí Kvildy je skute?n? parádn? horské a nebýt záplav turist? (!zase!) na turistodálnici z Kvildy k pramenu Vltavy, užil jsem si cyklodupa?ku ješt? více. Nádherný slunný den s p?ekrásnou inverzí stál na šumavskýách vrcholcích za to - to jsou pohledy jak do oceánu :-)