CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > fotostories

Výprava do Krušných hor

16.11.2010 | fotostories

Na uplynulý víkend byla naplánována výprava s naším šipkovým týmem Mendosinem do Krušných hor na chalupu pat?ící jednomu ze ?len?. Chaloupka se nachází ve vísce Lou?né (spadá pod Jind?ichovice), která byla založena již roku 1273, ale dnes je klasifikována jako chatová osada.

Celý víkend provázela bída, svrab a neštovice. Tedy ne nás, my si žili krásn?, ?ist? a jak jinak, než v hojnosti. Takové pocity ve m? vyvolává krušnohorské prost?edí. Samotné hory jsou krásné, skoro až nádherné zalesn?né kope?ky. Nicmén? celá krušnohorská oblast je strašliv? chudá, baráky i vesnice se rozpadají, nikde nic není. Je to tam opravdu nedobré. V lyža?ských oblastech to asi bude o n?co lepší, to neumím posoudit, bo to tam neznám, avšak "b?žné" krušnoho?í je opravdu od pohledu chudé jak kostelní myš :-(

 

Parti?ka na výprav?

V sobotu se konala p?ipravená výprava po krušnohorských kope?kách a vískách. ?ítala 20 kilometr? ch?ze a v?etn? ob?erstvovacích zastávek zabrala 10,5 hodiny. Dudu s Miluškou m? za to milovali :-) Dechberoucí byl p?esun místní vlakovou lokálkou - luxusn?jší vlak znám snad už jen Pendolino. Tohle bylo ve vší vážnosti n?co neuv??itelného, až pozoruhodného. No halt to provozuje soukromá firma a ne ?D. Viamont pana chudého politika ?ebí?ka se prost? ?iní :-)  

Rovn?ž dechberoucí byla i cesta dom? z poslední ob?erstova?ky. Majitel chaty Jakub oznámil, že je to tudy lesem nahoru 3 kilometry a odešel objímat stromy. No my ostatní nechtíce už šlapat, jsme zavolali taxi. To však hodlalo p?ijet do hodiny, takže jsme po nabrání dalších sil vyrazili sm?r les, kterým jsme nikdy nešli a tudíž nev?d?li kady, což nám neuleh?ovala ani tma jak v pytli, nebo? bylo lehce p?ed jedenáctou no?ní. V p?li kopce jsme narazili na odpo?ívajícího Jakuba a vzali ho sebou k n?mu dom? :-)

No a pak už byla krásná slunná ned?le a to už se pomalu jelo dom? :-) Víkend parádní a plodný a výhledy na hn?douhelné pánve v okolí zpáte?ní cesty byly romantické.

Vše foceno jen ilustra?n? mobilem. 
   

 

Miluška s Pikolíkem
  

Ten si kluky zamiloval ...
   

 

Rotava a její krásné sídlišt?

Rotava a její krásné chaty
  
   

Pochod sm?r Kraslice
   

 

Cca v p?li cesty ... :-)


 

Jakub a Pikolík, dva zálesáci :-)  

 

Foceno kvuli té úžasné ?epici, co má Miluška na sob? :)))
   
 

Ned?le už byla krásn? slunná, skoro až jarní