CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Orlík 2011 - KLubová výstava ?KRR

12.9.2011 | reportáže z výstavy

Tak a je to tady po roce zase. Klubová výstava ?KRR na Orlíku. Tento resort mám prost? v oblib? a letos to tam bylo supervýborné i s velmi vyda?eným, sic v ned?li skoro až p?íliš tropickým, po?asím. Jen mi trochu nesed?la strava, tak jsem ji vy?ešil po svém :-) Nešlo snad ani o kvalitu, ta snad byla oproti minulým ro?ník?m snesitelná. Ale když jsem vid?l ceny, tak jsem kapituloval. Hotýlek trochu povrchové zrekontruovali, ale 150 g ku?ecího prsa s n??ím bez p?ílohy za 225 bylo na m?j zmlsaný jazý?ek prost? moc :-)


 

Snad bych to ani nebyl já, kdybych nevyrazil na Orlík o den d?íve, tedy ve ?tvrtek. Pátek byl takový p?íjemný odpo?inkový den a v sobotu a ned?li p?išly ty dva dny výstavních maraton?. Když jsem p?ed výstavou zjistil, že do t?ídy veterán? je registrace zdarma i pro ne?leny, neváhal jsem ani chvilku a Darga jsem p?ihlásil. No a aby to nebylo Myšincovi líto, p?ihlásil jsem i jeho a kam jinam, než do t?ídy ?ertné :-) Hrozn? m? bavilo zas po letech kluky p?ihlásit a vystavit je. Jim to bylo jedno, ale profíci to jsou stále kovaní a stejn? tak se p?edvád?li. Hlavn? když jsem je v kruhu dostate?n? nakrmil :-) A mimo výstavu je to bavilo ješt? víc, nebo? celý Orlík byl takový malý harém :-)

Dargo zaznamenal sv?j úsp?ch v sobotu, kdy skon?il druhý za Ascotem a Miluška v ned?li kdy se nám poda?ilo stanout na stupínku nejvyšším ve t?íd? ?estné. Jsem na ty své dv? nezbedné chlouby pat?i?n? pyšnej!!! :-)

Krom? chlape?k? jsem ješt? vystavoval své tradi?ní sv??ence Arashe a holky Korycanské.

 

Výsledky sobota: 

  • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V2 - Veterán?
  • Milošek - Askeron's Miles Away- V2 - ?estná
  • Arash sol E'ilama - V - T?ída šampion?
  • Miky - Izis z Korycanských skal - VD - Mezit?ída
  • Chelsea z Korycanských skal - V - T?ída otev?ená

 

Výsledky ned?le:

  • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4 - Veterán?
  • Milošek - Askeron's Miles Away- V1 - ?estná
  • Arash sol E'ilama - V4 - T?ída šampion?
  • Miky - Izis z Korycanských skal - V - Mezit?ída
  • Chelsea z Korycanských skal - V - T?ída otev?ená

 


Elegán Milošek s hladovým jazý?kem
 
Mladý osmiletý atlet MujDudu