CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Milošek slaví 6 led od narození

8.11.2011 | novinky

Rok se s rokem sešel a Miloškovi je zase o rok více :-)

P?eji prckovi další spoustu bezstarostných let, i když on si myslí, že t?ch starostí má až nad hlavu - je to na n?m vid?t tém?? p?i každém kroku :-)

A když tak píšu o tom, kdy se Milošek narodil, p?ipomn?lo mi to jeden televizní zážitek. Nedávno jsem p?epnul na jakýsi p?írodopisný kanál a zrovna tam byl americký po?ad o ridgebacích. Nejprve tam mluvil hrá? amerického fotbalu o tom, jak jsou jeho RR skv?lí psi a jak je báje?né s nimi žít, že jscou chyt?í, hraví a tak dále. No prost?š takové ty ?e?i co všichni známe. Ale co nastalo pak... Záb?r na lesnatý pozemek kolem domu. ?íkám si hergot to mi p?ijde pov?domé. Pak p?est?ih na d?m. Podle domu si ?íkám to už mi není jen pov?domé, to dost možná znám. A po dalším prost?ihu do interiéru bylo jasno. Byl to d?m, kde se Milošek narodil, kde jsem ho poprvé vid?l a kde jsem si ho byl vedle Denveru "vyzvednout". Úpln? mi vlhly o?i dojetím p?i té vzpomínce :-)) Jen je škoda, že chovatelka je taková blb?na a p?estala už p?ed p?ti lety komunikovat.

Miloškovo narozeninové video, jako již tradi?n? :-), op?t není aktualizováno, tak znovu p?idávám odkaz na to z jeho t?etích narozenin - je zde.

A u p?íležitosti Miluškových narozenin sem ješt? p?idám odkaz na jeho fotky, které d?lala Monika Pehr letos na Orlíku. Fotky jsou na jejích stránkách.