CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Bilancování s koncem sezóny

2.1.2012 | novinky

?ekl jsem si, že si mali?ko zbilancuji uplynulý rok 2011. Tentokrát však nejde o bilancování ze psího sv?ta, ale z toho lidského. U psí?k? by ani nebylo co bilancovat. Na výstavy s nimi už nejezdím, coursingy jsme sice n?kolikrát za sezónu byli b?hat, ale v drtivé v?tšin? nesout?žn? a vycházky a t?ry opravdu bilancovat nebudu, to bych mohl bilancovat celý rok v kuse :-)


Bilancoval jsem sv?j sportovní rok. V pr?b?hu celého roku jsem se v?noval sportovním aktivitám, jimž jasn? vévodí kolo následováno b?hem a plaváním. V níže uvedené tabulce jsem vše sesumarizoval. Po?et hodin strávených na kole je trochu orienta?ní, protože vím celkovou délku ujetých km, nicmén? už zp?tn? nezjistím kolik ?asu mi to p?esn? zabralo. Ale celkem by to m?lo sed?t dle kombinace pr?m?rných rychlostí v terénu a na silnici. U b?hu, plavání a spinningu už je to p?esné. Když jsem m?l na podzim od doktora na pár týdn? zakázané kolo, šidil jsem to kole?kovými bruslemi :-), na kterých jsem namotal pár desítek km a v zim? ješt? bylo n?co b?žkování, ale asi to bylo jen do 100 km, což tém?? nestojí za ?e?. Sem tam se do toho zamotala n?jaká hra, jako t?eba badminton a squash, nicmén? to jsou jen opravdové dopl?ky, takže u t?ch si nic neeviduji :-)

 

Podtrženo se?teno:

   Km Hod
 Kolo      5500     
     275    
 Spinning      
108054
 B?h  367  35
 Plavání  25

 9

 Celkem  X X X

   373   

 

Když se na to jako na celek podívám, vypadá to, že toho není úpln? málo. Ale dovedu si p?edstavit ješt? o trochu víc, když se to dob?e rozloží. Vždy? takto je to v pr?m?ru cca 1 hodina ?istého pohybu na den a to není zas tak strašné, hodinku denn? se trochu pohnout - i když je to jen ?istý ?as pohybu, takže i s pauzami a p?esunem za sportem je to ?asu trochu více. A když zapo?ítám ješt? ven?ení psí?k?, ?as se pomalu natahuje ... :-)) No tak snad mi energie, a hlavn? chu?, vydrží ješt? i do další sezóny :-) Musí! Cíle jsou. I když jak je dob?e známo, nejv?tším cílem je cesta samotná :-)

Po bujarých oslavách jsem se na Nový rok probral z komatu, trochu se rozkoukával a odpoledne jsem vyrazil p?ivítat novou sezónu krátkou 30 km vyjíž?kou, abych neurazil cykloboha :-) To bylo opravdu jen  velmi lehké projetí, ale od 2.1. už to za?lo na novo - trošku poctiv?jší práce a tréninky - 31.3. mám p?eci první velký termín :-)