CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Zamiloval jsem se do buzni?ky

15.6.2012 | novinky

A není to Jaro Slávik :-)

V cyklistickém žargonu se silni?nímu kolu ne?ekne jinak než žiletka. N?kte?í ortodoxní bajke?i (lidi jezdící na horských kolech) nemají silni?ní kola a silni?á?e úpln? v lásce. A od jednoho takového bajkera jsem zaslechl použít pro silni?ní kolo výraz "buzni?ka". To m? rozesmálo natolik, že jsem si tento nový "název" okamžit? oblíbil a od té doby ho ob?as ve spojení se silni?ním kolem použiji i já :-) Ale proti silni?ním kol?m nic nemám, ba naopak. 

A pro? jsem se do takové buzni?ky zamiloval? Jednoduše proto, že jsem se na jedné takové p?kné svezl. V rámci kv?tnového testovacího víkendu Ski and Bike centra Radotín jsem m?l možnost se na parádní žiletce za 100K svézt (když už to p?j?ovali ... :-) a byl to naprosto nezapomenutelný zážitek a já se okamžit? zamiloval. Jak to kolo tém?? beze ztrát odevzalo vše, co se do pedálu vložilo, bylo až neuv??itelné. ?istá nádhera!

 Je rozhodnuto. Až jednou budu velkej, po?ídím si p?knou žiletku a mám i p?edstavu jak bude složená. Bude to ur?it? mít karbonový rám a všechny komponenty na tom kole budou italské :-) Po?ádná silni?ka totiž musí být italská a pokud možno žádná tuctovka. T?eba takové Pinarello by mi dozajista slušelo a ned?lalo by mi ostudu :-)

 Takže d?v?ata ned?ste se a vydechn?t?, nekonvertoval jsem ... :-)