CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Tak mám kone?n? novou lásku

24.6.2012 | novinky

A to si nemohu nechat pro sebe, tak jsem se rozhodl jí ve?ejn? p?edstavit. Je p?esn? podle mého gusta, je to nádhera, je to horká jižní krev a jmenuje se Scapin. Seznamte se. 

N?jak se to tak všechno sešlo a já se rozhodl ud?lat si radost a postavit si nové kolo. Však už bylo na ?ase, Artur už z toho ?ád?ní pode mnou za?ínal být mali?ko unavený :-)

A jak to tak u m? bývá, rovnou jsem do n?j zamiloval. Není to totiž katalogový tovární produkt, ale poskládal jsem si ho zcela p?esn? podle mých p?edstav jak funk?ních, tak designových a finan?ních. Zrálo to ve mn? zatracen? dlouho a vyšlo to nakonec naprosto bezchybn?. A rám je ... jak jinak ... italskej ... skute?n? made in Italy :-)

No uznejte sami - povedlo se. Je to krasavec, úpln? úžasn? jede a skv?le se ovládá.

 

SCAPIN KYOTO