CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Dnes Milošek oslavil ?tvrté narozeniny

8.11.2009 | video

Bohužel není nikoho, kdo by doplnil do tohoto báje?ného prost?ihu Miloškovým životem ?tvrtý rok jeho života. Nicmén? Milošek se má stále stejn? báje?n?, vesele a hrav? a s Dargem a dalšími kamarády tropí spoustu vylomenin :-)

Krásný prost?ih fotografiemi z jeho prvních t?ech let života uvidíte, stejn? jako loni, zde. Video ve formátu mpg má lehce p?es 70 MB.

Takže Mylejdy, p?eji ti vše nejlepší ke ?tvrtým narozeninám a další š?astná léta bezstarostného života! :-)

CACIB Praha 7.11. 2009

7.11.2009 | reportáže z výstavy

Res BIG, BOB, CACIB a CAC

Povedl se nám s Arašídem další "majstrštyk" a toto byl jeho výsledek. O?íšek se p?edvád?l parádn?, byl v kruhu energický, díky ?emuž se p?enádhern? p?edvád?l v pohybu s nádherným plným dlouhým krokem. B?žet s ním v tento den v prostorném finálovém kruhu na zeleném koberci bylo tentokrát opravdové handlerské pot?šení. Psi ridgebacky i "šestku" posuzoval pan Mvdr Vladimír Piskay, kterému pat?í dík za zhodnocení Arašídových kvalit.

Arash sol E'Ilama - V1 CAC, CACIB, BOB, Res. BIG


Samosebou nemohu zapomenout na ?elzynku - Chelsea z Korycanských skal. Tu m?la vystavovat Marta, kterou však zkolila nemoc, takže jsem jí do kruhu bral já. Na to, že jsem s ní m?l možnost trénovat jen cca 5 minut p?ed výstavou, stihla toho hodn? pochopit a p?edvád?la se také skv?le. Nakonec z toho byl užší výb?r a známka VN. Fenky posuzovala paní Martina Viktorínová.

(Fotku ?elzyny bohužel nemám)

Sv?tová výstava ps? Bratislava 9. - 11. 10. 2009

11.10.2009 | reportáže z výstavy

O Ttomto víkendu byly v Bratislav? celkem 3 výstavy. Sv?tová výstava. Klubová výstava SKCHR a Sv?tová Speciální výstava. Já m?l svého sv??ence Arašída p?ihlášeného jen na první dv? výstavy, Marta s Gertem sout?žila po všechny 3 dny.

Pátek - World dog show (Hans Muller)

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Otev?ená
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - VD - Mezit?ída

Sobota - Klubová výstava SKCHR (Franz Zimmerman)

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Otev?ená
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V - Mezit?ída

Ned?le - Sv?tová speciální vstava (Timothy Finney)

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Otev?ená
Arash Sol E'Ilama

Najdi deset rozdíl? :-)

7.10.2009 | novinky

Tajenka níže v ?lánku :-)

pokračování článku »

Klubová výstava KCHRR - Luková 27.9.2009

28.9.2009 | reportáže z výstavy

Nejlepší ridge 1. a 2. místo!!!!!

Letos poprvé ( a naposledy :-) jsme p?ihlásili oba naše kluky na výstavu. Milošek si nezasloužiil nic menšího než t?ídu ?estnou a Dargo byl p?irozen? pracant :-)

Milošek - Fotku Darga bohužel díky dobrým p?átel?m z "Regalu" Jamesonovi a Tulamorovi nemáme :-)

pokračování článku »

Lanový park Peklák v ?eské T?ebové

26.9.2009 | novinky

Na víkend jsme jeli navštívit Libamáky a pro sobotní odpoledne Marta vymyslela úžasný plán. Navštívit lanové centrum. P?ítel g?gle nám dohledal nejbližší lanové dobrodružství v ?eské T?ebové. Byl krásný reprezentativní den babího léta, takže 2 hodinky strávené ve výšce osm až osmnáct metr? nad zemí byly nádherným zpest?ením "?eckého dne" :-) Z adrenalinu a nap?tí v lanech jsme byli všichni nadšení jak malé d?ti :-)

Fotogalerii za našeho adrenalinového zážitku m?žete shlédnout zde.

Pár zevrubných aktualizací za pár m?síc? :-)

8.9.2009 | novinky

Dali jsme dokupy sumá? toho, co se d?lo od poslední aktualizace v kv?tnu. ?t?te n?kolik aktualizací v ?láncích níže.

Speciální a klubová výstava ?KRR - Orlík 5. - 6.9.2009

7.9.2009 | reportáže z výstavy

BOB, BISS PUPPY, Vít?z speciální výstavy, Nejkrásn?jší pes klubové výstavy, 5x CAC, 1x VN1, 1x V

To jsou naše výstavní statistiky z klubového víkendu.

Arašíd - Arash Sol E'ilama - BOB

Za fotky d?kujeme Baboo - další jsou v pokra?ování ?lánku.

Výstava se konala v tradi?n? krásném prost?edí hotelu Orlík a byla, jak jinak, než báje?n? zorganizována. Marta na výstavu dorazila až v sobotu ve?er z firemního teambuildingu a v ned?li vystavovala Gerta a svou novou sv??enkyni Chelsea z Korycanských skal. Já m?l na "práci" v sobotu Arashe, Gerta a Fíka a v ned?li pak Arashe a Fíka.

Sobota 5.9.2009 - Speciální výstava ?KRR

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mezit?ída - V1 CAC, Vít?z speciální výstavy
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Otev?ená -V1 CAC
 • Fík - Bentley Maka Boma - Pracovní - V1 CAC

Ned?le 6.9.2009 -Klubová výstava ?KRR

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mezit?ída - V1 CAC, Nejkrásn?jší pes klubové výstavy, BOB
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Otev?ená -V
 • Fík - Bentley Maka Boma - Pracovní - V1 CAC
Pozvání rozhodovat tentokrát p?ijali manželé Gisa a Walter Shickerovi z n?mecka.

pokračování článku »

Velká výstavní aktualizace

1.9.2009 | reportáže z výstavy

N?kolik m?síc? jsme neaktualizovali naše ú?asti na výstavách, takže to u?iníme nyní p?kn? všechno najednou. Více se dozvíte níže v ?lánku.

pokračování článku »

Summer camp Svojanov

13.7.2009 | novinky

Dargo Supermasterem celé sezóny! I když to bylo jen velmi t?sné díky agilitám, v kterých zrovna nejv?tším p?eborníkem není :-)

DARGO SE STAL SUPERMASTEREM COURSINGU PO?TVRTÉ V ?AD? A POPRVÉ SE STAL CELKOVÝM SUPERMASTEREM.


pokračování článku »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »