CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Hledáme nového majitele

6.11.2008 | novinky

Jedno ze št??at po synovi Darga Fíkovi hledá nového majitele. Viz zpráva od p?vodních majitel? níže.

Dobrý den,
obracíme se na vás prosbou, jestli nevíte o n?kom, kdo by m?l zájem
o Harpyho - Gambo. Z velmi vážných rodiných d?vodu (u staršího syna
jsme zjistili nemoc, která nám nedovoleje spole?nou domácnost se
psem, jinak je k d?tem a k ostatním zví?at?m hodný, neubližuje jim,
cht?l by si hrát) musíme dát neodkladn? pejska pry?. O pejska je
velký zájem, ale nakonec ho nikdo nechce. Když už bylo domluveno, že
se p?ijedou podívat, tak najednou ho necht?jí nebo je jiný
problém... Pokud by se nidko nenašel, tak ho pak budeme muset dát do
útulku a to se nám moc nechce, ale nic jiného nám nezbyde.

Fotky Gamba - http://svejdaweb.cz/gambo/

Kontakt: pavel.svejda@seznam.cz

Respektuj kohouta

23.10.2008 | novinky

A nebo je ten p?eklad mali?ko jiný?!?

Jak Toma Cruise jako herce ne vždy musím, v této roli je skoro až nep?ekonatelný :-)

Kdo nevid?l Magnolii, v?ele doporu?uji. A nebojte, celý film není jen o Tomu Cruisovi a už v?bec ne o tomto jeho výstupu :-)

Bez znalosti angli?tiny je v podstat? bezp?edm?tné klikat na následující odkaz.

http://www.youtube.com/watch?v=_n2IVF9a2IA

Když už se kolem ?okl? nic ned?je :-) (tedy alespo? u m? :-)

CACIB Bud?jovice a Evropa Budapeš?

6.10.2008 | reportáže z výstavy

Za poslední dva víkendy se Marta vydala beze mne na dv? výstavy. Hlavn? na Evrop? se jí poda?il skv?lý kousek a s Gertem p?ivezla Evropského vít?ze mladých!

1. CACIB ?eské Bud?jovice - 27.9.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V3 - Šampion?
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V2 - Mladých

2. Eurodogshow Budapest - 3.10.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Otev?ená
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 CAJC, European junior winner,  kvalifikace na Cruft

2x Klubová výstava ?KRR

14.9.2008 | reportáže z výstavy

O víkendu prob?hly dv? klubové výstavy ?KRR. Stejn? jako loni se konaly v nádherném areálu hotelu Orlík. Darga jsme nep?ihlašovali, Miloška jsme dali do t?ídy pracovní, kde se mimo jiné utkával o vav?íny s Fí?kem. Kaktuse jsem m?l v sobotu naposledy já a v ned?li ho handlovala Marta. Ta samoz?ejm? tradi?n? bojovala i v mladých s Gertem, v šampionech m?la Honzíka a také jsme se rozd?lili o vystavovaní Kejtyny - Catlien z Korycanských skal - Marta v sobotu a já v n?d?lï.

A zde jsou výsledky obou dní:

13.9.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - VD3 - pracovní
 • Fík - Bentley Maka Boma - V1 CAC - pracovní
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V3 - mladých
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 Res CAC - mezit?ída
 • Honzík - A Ray of light Nyathi - V - vít?z?
 • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V3 - otev?ená
14.9.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V1 CAC - pracovní
 • Fík - Bentley Maka Boma - VD2 - pracovní
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 CAJC - mladých
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 Res CAC - mezit?ída
 • Honzík - A Ray of light Nyathi - V3 - Vít?z?
 • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V - Otev?ená

DARGO!!! . . .

12.9.2008 | novinky

It is exactely 5 years from now since we had our Dargo at home.

It had been most beautiful and full of joy five years of our lives!!!

Especially last two and a half years since we had his mate Milosku!!! 

And of course we'll have so much fun together in coming future as well!!!

 :-))

Speciálka Slovenského klubu v Piatrové 7.9.2008

8.9.2008 | reportáže z výstavy

Naše kluky jsme nechali na zkušenou u Kamily a do Piatrové jsme vyrazili jen já s Martou. V ned?li ráno nás ješt? svou p?ítomností po prýma výletu obš?astnil Mirek Krej?í, který nám i dovezl materiál, abychom m?li co vystavovat. Tedy Kaktuse se sestrou Rain :-))

A výsledky jsme m?li excelentní:

 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAC, Klub CAC, Vít?z speciální výstavy (nejkrásn?jší pes SKCHR), BOS - mezit?ída
 • Rain - Competitve spirit Nyathi - V2 Res. CAC, Klub Res. CAC -mezit?ída

Kaktus - Copyright reserved Nyathi

pokračování článku »

T?i dvoudenní výstavy

8.9.2008 | reportáže z výstavy

Po dobu mé nep?ítomnosti se Marta s dalšími známými zú?astnila t?ech dvouvýstav po sob? jdoucích. Tentokráte bez povídání jen strohé výsledky.

Duodanube 2x CACIB Bratislava 16. - 17.8.2008

16.8.2008
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 - mladých
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VD - mladých
17.8.2008
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V4 - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V2 - mladých

CAC a CACIB - Alpen cup Innsbruck 23. - 24.8.2008

23.8.2008 - CAC
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CACA - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VD4 - mladých
24.8.2008 - CACIB
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CACA, CACIB - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VD3 - mladých

2x Klubovka Rakouského klubu 30. - 31.8.2008

30.8.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Šampion?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CACA - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V4 - mladých
31.8.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Šampion?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V3 - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V4 - mladých

Klubová výstava DZRR

3.8.2008 | reportáže z výstavy

(4.8.2008 Aktualizováno o fotky)

Já jsem sice s klukama makal na chaloupce, ale Marta se snažila na poli výstavním. Tentokrát v n?mecku na klubové výstav? DZRR. Handlovala svou stálici Gerta a podruhé m?la v kruhu i Honyna.

A zde jsou jejich výsledky:

 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V1 CAJC - Mladých (nevím jak se p?esn? jmenuje, který v n?mecku zadávají místo našho CAJC :-)
 • Honzík- A Ray o light Nyathi - V2 - ?estná
Gert - Ozrhode Australian idol
Honzík - A ray of light Nyathi

Foto Nyathi

Summer camp Svojanova 2008

28.7.2008 | novinky

DARGO - INYANGA OF KA UL LI'S RIDGES
MASTER COURSINGU A SUPERMASTER III. C&A 2008
ABSOLUTNÍ VÍT?Z COURSINGU PRO SEZÓNU 2008

No ale to samoz?ejm? nebylo to jediné co se na Summer campu událo :-)

Ve stru?nosti p?idám více info o událostech a hlavn? našich výsledcích na Summer campu 2008, na kterém jsme se m?li báje?n?. Po?ád se tam n?co d?lo, a to nejen p?ez den. O ve?erech ale asi není t?eba se zmi?ovat, každý si dovede p?edstavit :-) Jen po?así nám už kone?n? mohlo vyjít :-)

Fotit jsem stíhal jen p?íležitostn?, ale n?co na památku se p?eci jen našlo. To, co se mi poda?ilo zaznamenat najdete ve fotogalerii.

Více informací se dozvíte v pokra?ování ?lánku.

pokračování článku »

Národka Mladá Boleslav - 07/2008

19.7.2008 | reportáže z výstavy

Dnes jsme se zú?astnili Národní výstavy v Mladé Boleslavi. P?ihlásili jsme jen Darga do t?ídy šampion? a dále jsme se v?novali vystavování jiných ps?. Já m?l Kaktuse a Marta vystavovala krom? Gerta a Dargovy dcery Feebee také Ellu Saranga od naší známé Kamily Matyášové.

Naše Výsledky:

 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4 - Vít?z?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAC - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN1 - Dorostu
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - V2 - Mladých
 • Ella Saranga - V3 - Pracovní
Dargo

pokračování článku »

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »