CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Focení

30.6.2008 | fotostories

Využili jsme odpoledního sluní?ka a ud?lali jsme pár postojových a pohybových fotek našich kluk? a našich psích p?átel.

 

Pro více fotek klikni na obrázek! 

CACIB Brno - 06-2008

29.6.2008 | reportáže z výstavy

Na dnešní výstav? jsme posbírali množství krásných umíst?ní, le? vít?zství nám unikala. Hlavn? to Miloškovo vít?zství, to nám uteklo o fousek, pot?ebný fousek. Miloškovi chybí poslední CAC z mezinárodky k dokon?ení titulu ?eský šampion a podruhé na letošní mezinárodce odešel t?sn? druhý z nabité t?ídy otev?ené :-)

Naše Výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V2 Res CAC - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V2 Res CAC - t?ída Šampion?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V3 - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN2 - Dorostu
Milošek

Další fotky níže v ?lánku nabo v galerii


pokračování článku »

1. Zemská koruna, Krajská výstava v Lanškroun?

15.6.2008 | reportáže z výstavy

Po sobotním coursingu v Lukové jsme se v ned?li zú?astnili v Lanškroun? prvního ro?níku Krajské výstavy Zemská koruna. Výstava byla vlastn? dvojitá, nebo? zárove? byla brána jako první Speciální výstava RR-Sport klubu. Ridgebacky posuzovala paní Lenka Frn?ová.

P?ihlášeného jsme m?li jen Miloška a da?ilo se nám nadmíru výborn?. Milošek se stal vít?zem t?ídy pracovní a následn? pak krajským vít?zem. V rámci speciálky se pak stal nejlepším p?edstavitelem plemene a získal BOB a Best in specialty show (BISS) RR sportu.

Já jsem p?edvád?l Fí?ka, se kterým jsem v pracovce získal ocen?ní Výborný 3 a Marta p?edvád?la Gerta, který vyhrál t?ídu dorostu a stal se BISS dorost RR-sportu.

V záv?re?ných sout?žích Marta s Gertem získala BIS dorost 3. místo a s Miloškem se probojovala do užšího výb?ru sedmi ps?, nicmén? na po?adí již nedosáhli.

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron's Miles Away - V1, Krajský vít?z, BISS RR-sportu - Pracovní
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - VN1, BIS Dorost 3. místo, BISS Dorost RR- Sportu
 • Fík - Bentley Maka Boma - V3 - Pracovní
Milošek - V1 Vít?z t?ídy, Krajský Vít?z, BOB a BISS RR-Sportu

pokračování článku »

II. Coursing + Agility 2008 - Luková

14.6.2008 | novinky

V sobotu 14.6.2008 se konal druhý díl letošního seriálu C&A.

P?i této akci je dominantní disciplínou coursing na ?as. V tom se skv?le da?ilo Dargovi, když byl s lehounkým odstupem druhý za Gyrem. Má nyní báje?n? našlápnuto do velkého Svojanovského finále, kde se bude rozhodovat o titul nejrychlejšího psa sezóny RR Sportu, který Dargo obhajuje pot?etí za sebou.

V dopl?ku zvaném agility ho zase nejvíc bavilo Mírovo uzené, za které ob?as i n?co p?esko?il nebo prolezl a skon?il na jedenáctém míst? ve své kategorii.

Milošek b?žel tradi?n? jako vítr. B?žec je to veskrze náruživý. Nicmén? z nejrychlejších není, ale nejpomalejší také nebyl. Jeho p?esné po?adí nevím, nebo? jsem byl odpoledne v Omlicu sout?žit v krasoplavání, takže jsem nestihl vyhlášení a detailní výsledky ješt? nejsou zve?ejn?ny :-)

CAC Senec 2008

7.6.2008 | reportáže z výstavy

Na tuto výstavu jsem jel jen já s Kaktusem a jeho ségrou Rain s Petrou Krej?ovou.

Oba jsme si odvezli krásná druhá místa.

 • Kaktus – Copyright Reserved Nyathi – V2 Res. CAC - Mezit?ída
 • Rain– Competitive spirit Nyathi– V2, Mladých
Kaktus
Rain

CACIB Salzburg 2008

1.6.2008 | reportáže z výstavy

Na tuto výstavu jsme Darga s Miloškem nap?ihlašovali, takže jsem jel jen já handlovat Kaktuse a Beiru a samoz?ejm? s námi nemohla chyb?t Kaktusova ségra Rain s Petrou Krej?ovou. Pro Kaktuse a Rain to bylo po t?sném p?ekro?ení patnáctim?sí?ní hranice první p?edstavení v mezit?íd? a Beira byla poprvé p?ihlášena do šampionek.

Naše výsledky - asi net?eba v?tších komentá?? :-)

 • Kaktus – Copyright Reserved Nyathi – V1 CAC - Mezit?ída
 • Beira - Beira Fabayo African Dream - V2 Res. CAC - Šampion?
 • Rain– Competitive spirit Nyathi– V1 CAC, CACIB, Mezit?ída
Kaktus

Po výstav? jsme si ud?lali malou procházku nádherným slune?ným Salzburkem a p?i té p?íležitosti jsem zhotovil pár turistických fotek :-) Vid?t je m?žete v galerii

pokračování článku »

Politom??ické odpoledne

26.5.2008 | fotostories

Po výstav? v Litom??icích jsme si ud?lali krátkou procházku na Ov?árech a delší grilova?ku ve D?ísech :-)

Po delší dob? jsme vid?li i B?tku s Michalem, Jáchymem, Tequilou a jejich novým p?ír?stkem Arašídem :-)

B?tko, Arašíd se Vám náram? povedl. Teq a Jim se vytáhli a jak se zdá, tak kvantitu nahradili kvalitou!!! :-)

Fotky z odpoledne (v?etn? války Arašída s Kaktusem) uvidíte v Politom??ické galarii

Mezinárodní výstava Litom??ice

25.5.2008 | reportáže z výstavy

Dnešní výstavu posuzoval zcela nový a všem neznámý rozhod?í, pan Polgár. Pán milý a sympatický, ve všech t?ídách vždy obešel všechny sout?žící a nahlas i pro diváky vysv?tloval jakou známku psu zadává a pro?.

Vystavovali jsme s Martou v tento den op?t mnoho ps? :-) Marta krom svých stálic, našich hoch? a Gerta, podruhé do kruhu vzala p?enádhernou Feebee, dceru Darga a Boniny. Ta je sice zatím divoch a pot?ebuje ješt? hodn? p?edvýstavního drilu, ale pana rozhod?ího uchvátila natolik, že jí v tvrdé konkurenci asi deseti fen zadal CAJC.

Kaktus s Fíkem zústali se svou pani?kou doma abychom nezabírali místo dalším sout?žícím. Vystavoval jsem tedy jen dv? fenky, Beiru a Kejtynu. A s ob?mi se poda?ili velmi p?kné výsledky V2 Res CAC.

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron's Miles Away - V -Otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4 - Šampion?
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - VN1 - Dorostu
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - V1 CAJC - Mladých
 • Beira - Beira Fabayo African Dream - V2 Res. CAC - Mezit?ída
 • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V2 Res CAC
P.S. Fando neboj, jednou tu sm?lu protrhnem. Zkusíme to hned v sobotu v Salzburku?!? :-)

Milošek Šampionem Slovenské republiky

20.5.2008 | novinky

V pátek 16.5.2008 Milošek na klubové výstav? SKCHR v Piatrové splnil podmínky a stal se Slovenským Šampionem Krásy.

Je nesporné, že po Dargovi je Milošek nejlepší!!! :-)

Milošek Šampion Slovenska Milošek Šampionem Slovenské republiky

Prodloužený víkendový výstavní maraton na Slovensku

20.5.2008 | reportáže z výstavy

... Aneb výlet do zem? neomezených možností ... :-)

Zážitk? uv??itelných i neuv??itelncýh bylo tolik, že to p?ebíjí mou energii o nich psát, takže se tentokrát omezím pouze na výsledky naší výpravy v jednotlivé dny :-)

Pátek 16.5.2008 - Klubová výstava SKCHR
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V2 Res CAC, klub Res CAC - Pracovní
Milošek se stává Slovenským Šampionem krásy
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V1 CAC - Pracovní
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V4 - Mladých


Sobota 17.5.2008 - CACIB Bratislava
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V -Otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC - Mladých


Ned?le 18.5.2008 - CACIB Bratislava
 • Milošek - Askeron's Miles Away - VD -Otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 - Mladých

V pátek a v sobotu jsme ud?lali i pár fotek, v ned?li už jsme se na focení vyprdli :-)

Foto pátek 16.5.2008 - Klubovka SKCHR

Foto sobota 17.5.2008 - CACIB Bratislava

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »