CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Bilancování s koncem sezóny

2.1.2012 | novinky

?ekl jsem si, že si mali?ko zbilancuji uplynulý rok 2011. Tentokrát však nejde o bilancování ze psího sv?ta, ale z toho lidského. U psí?k? by ani nebylo co bilancovat. Na výstavy s nimi už nejezdím, coursingy jsme sice n?kolikrát za sezónu byli b?hat, ale v drtivé v?tšin? nesout?žn? a vycházky a t?ry opravdu bilancovat nebudu, to bych mohl bilancovat celý rok v kuse :-)


pokračování článku »

Vyjíme?ný silvestrovský ve?er se zážitky, na které se nezpomíná

1.1.2012 | novinky

Na silvestrovský ve?er roku 2011 jsem m?l skute?n? netradi?ní program - moje první live show :-)

pokračování článku »

Jeden z nejnablblejších dní v roce uzav?ený p?lno?ní se "š?astným koncem" :-)

26.12.2011 | novinky

Mluvím o Št?drém dnu, který je pro m? už roky tím nejdebiln?jším dnem v roce. To pro? ho nemám rád, má n?jaké rodinné historické d?vody.

 

pokračování článku »

Náro?ný víkend - patnáctka, sedmnáctka a t?icítka

5.12.2011 | novinky

V pátek jsem poko?il svou první patnáctku, v sobotu se pak rozhýbal na sedmnáctce, abych to v ned?lil zakon?il t?icítkou. Ta sice byla trochu mokrá, ale nebylo to nic hrozného a ve finále už to byla jen taková standardní odpo?inkovka. Sobotní sedmnáctka byla mali?ko náro?n?jší. Nejv?tší radost jsem však m?l z té páte?ní patnáctky. Zvládl jsem jí s dobrým pocitem a k mému vlastnímu uspokojení i celkem se ctí.

Ale p?kn? popo?ádku. Více detail? je v ?lánku.

pokračování článku »

Milošek slaví 6 led od narození

8.11.2011 | novinky

Rok se s rokem sešel a Miloškovi je zase o rok více :-)

P?eji prckovi další spoustu bezstarostných let, i když on si myslí, že t?ch starostí má až nad hlavu - je to na n?m vid?t tém?? p?i každém kroku :-)

A když tak píšu o tom, kdy se Milošek narodil, p?ipomn?lo mi to jeden televizní zážitek. Nedávno jsem p?epnul na jakýsi p?írodopisný kanál a zrovna tam byl americký po?ad o ridgebacích. Nejprve tam mluvil hrá? amerického fotbalu o tom, jak jsou jeho RR skv?lí psi a jak je báje?né s nimi žít, že jscou chyt?í, hraví a tak dále. No prost?š takové ty ?e?i co všichni známe. Ale co nastalo pak... Záb?r na lesnatý pozemek kolem domu. ?íkám si hergot to mi p?ijde pov?domé. Pak p?est?ih na d?m. Podle domu si ?íkám to už mi není jen pov?domé, to dost možná znám. A po dalším prost?ihu do interiéru bylo jasno. Byl to d?m, kde se Milošek narodil, kde jsem ho poprvé vid?l a kde jsem si ho byl vedle Denveru "vyzvednout". Úpln? mi vlhly o?i dojetím p?i té vzpomínce :-)) Jen je škoda, že chovatelka je taková blb?na a p?estala už p?ed p?ti lety komunikovat.

Miloškovo narozeninové video, jako již tradi?n? :-), op?t není aktualizováno, tak znovu p?idávám odkaz na to z jeho t?etích narozenin - je zde.

A u p?íležitosti Miluškových narozenin sem ješt? p?idám odkaz na jeho fotky, které d?lala Monika Pehr letos na Orlíku. Fotky jsou na jejích stránkách.

-! Nabídka zvýhodn?ných zimních oble?k? HURTTA!-

1.11.2011 | novinky

Níže je zkopírován inzerát z lo?ské zimy. Za tuto cenu už mám jen jeden poslední, tak bu?te rychlí, než zima ude?í naplno :-)

Sob? a n?kolika p?átel?m jsem objednal zimní oble?ky od finské zna?ky HURTTA pro naše zrzavé milá?ky, aby nám v tomto nádherném zimním po?así nemrzli.

 

Aby byla cena pro majitele zrzavc? zajímavá, dovezl jsem jich n?kolik navíc. Zvýhodn?ná cena oble?ku je 1100,- K? (internetoví prodejci je ve velikostech na ridgebacka nabízejí za necelých 1400,- K?, ale tém?? nejsou schopni je dodat). Cena je bez dopravného, které ?iní 100,- K? (i p?i více kusech najednou). Osobní p?evzetí je také možné.

Oble?ky jsou vyrobeny z nepromokavého materiálu HOUNDTEX a zevnit? jsou zatepleny kvalitním h?ejivým fleecem. Dají se stahovat kolem krku a nastavovat podle obvodu hrudníku psa. Proti posunu oble?ku po h?betu psa je možné ho zajistit za zadní nohy pomocí jemných pružných pásk?.

Velikost oble?ku se udává v centimetrech a m??í se od kohoutku po ko?en ocasu psa. Nejb?žn?jší rozm?r pro RR je 65 cm, urostlejší feny a psi budou mít 70 ?i 75 cm.

Volné oble?ky

WINTER JACKET ?ervený 75 cm 1 ks
Budete li mít o oble?ek zájem, objednávejte prosím e-mailem na adrese hurtta@carlai.eu. V p?pad? jakýchkoliv dotaz? pište na stejnou adresu, nebo volejte na ?íslo 608 666 203.

Oble?ky odesílám ihned!

Jak zrzoun?m oble?ky sluší posu?te sami :-)

 

Orlík 2011 - KLubová výstava ?KRR

12.9.2011 | reportáže z výstavy

Tak a je to tady po roce zase. Klubová výstava ?KRR na Orlíku. Tento resort mám prost? v oblib? a letos to tam bylo supervýborné i s velmi vyda?eným, sic v ned?li skoro až p?íliš tropickým, po?asím. Jen mi trochu nesed?la strava, tak jsem ji vy?ešil po svém :-) Nešlo snad ani o kvalitu, ta snad byla oproti minulým ro?ník?m snesitelná. Ale když jsem vid?l ceny, tak jsem kapituloval. Hotýlek trochu povrchové zrekontruovali, ale 150 g ku?ecího prsa s n??ím bez p?ílohy za 225 bylo na m?j zmlsaný jazý?ek prost? moc :-)


pokračování článku »

N?kolik poprvé letošního léta

5.9.2011 | novinky

B?hem léta léta jsem m?l n?kolik letošních malých poprvé.

Moje první letošní návšt?va Zlína

Na víkend  5. - 7. 8. jsem letos porpvé vyrazil na návšt?vu za zlí?ákama, abych si já i chlape?ci užil vynikajících, le? kilometrov? vzdálených p?átel. Všichni tam vždy máme kopec zábavy a velké pohody. Stejn?, jako já rád vidím B?é?u s Jani?kou, moji kluci s jejich chlape?kama jsou vždy úpln? nadšení, když se po ?ase vid?j. Mla?och Fle?ík je z t?chto setkání vždy tak rozja?en, že za?ne neovladateln? hýkat už jak vyjde z baráku a kluky vidí na 100 metr? :-)  A to jak se tam pak po sob? válej na seda?ce a navzájem si d?laj opory a polštá?e, to je prost? nezapomenutelné. Jen je ob?as potíž se probojovat mezi n?, když po perném dni máme chu? lehce zazavlovat u bedny :-)

 

pokračování článku »

Punkdr

14.7.2011 | novinky

Punkdr

Návrat ze summer campu, vybalit, zabalit a vyrazit. Tak rychlé to bylo. V ned?li ráno, po sobotním návratu ze summer campu, už jsme vyráželi na Punkdr ve složení Já s Dudu a Miluškou, B?tka s Michalem, Arashem a Tequilou a Honza s Bárou, Cirilkou a Gertem. A pro? Punkdr? Mno protože to byl takový jako kdyby ?undr :-) a já, le?to nevlastním žádný ba?oh, jsem si onen p?j?il od naší trenérky. Byla to stará krosna s hliníkovou konstrukcí, která s nimi procestovala doslova celý sv?t a podle toho také vypadala. Prost? byla jednoduše ?e?eno už trochu punková :-) No a uznejte sami, p?esun p?ti lidí s šesti ridgebackama po vlastní ose kupátkovým vlakem je už sám o sob? také trochu punk :-))))


pokračování článku »

MujDudu slaví osmé narozeniny :-)

12.7.2011 | novinky

12.7.2011 tomu bylo osm let, kdy se v chovatelské stanici Ka-Ul-Li’s-Ridges narodil Dargo. Nic lepšího, než Darg?v vstup do mého života, se mi snad zatím ješt? nestalo. Ledva, že by to posunul ješt? o patro výš p?íchod Miloška, protože od té doby nebyl Dudu sám a m?l doma svého psího kámoše a já si díky tomu, i p?es složit?jší za?átky, také za?al užívat daleko více srandy díky t?m dvou jeli?ák?m :-))))

V coursingu už je Dargo v kategorii veterán? celý rok, nicmén? tímto dnem v?kov? vstoupil i do kategorie krasavc? veterán? na poli výstavním. To ho hned budu muset n?kam po letech p?ihlásit :-) Vždy? je to stále atlet sportovec!

 

« 1 2 3 4 5 6 7 »