CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > video

Video ze Summer campu 2012

8.1.2014 | video

D?kuji nastotisíckrát Lá?ovi, který se nabídl nato?it mi pár záb?r? chlape?k? p?i r?zných akcích na Summer campu! Je pro m? obrovská prdel zp?tn? sledovat jak si to chlapci (v?etn? m?! :-) užívají. Takže Lá?o, ješt? jednou díky!!! P?íští rok jsem op?t tvým zákazníkem :-)

Video zobrazíte kliknutím na obrázek.

 

 

V ?lánku jsou nesest?íhaná video s originální zvukovou stopou.

pokračování článku »

Dnes Milošek oslavil ?tvrté narozeniny

8.11.2009 | video

Bohužel není nikoho, kdo by doplnil do tohoto báje?ného prost?ihu Miloškovým životem ?tvrtý rok jeho života. Nicmén? Milošek se má stále stejn? báje?n?, vesele a hrav? a s Dargem a dalšími kamarády tropí spoustu vylomenin :-)

Krásný prost?ih fotografiemi z jeho prvních t?ech let života uvidíte, stejn? jako loni, zde. Video ve formátu mpg má lehce p?es 70 MB.

Takže Mylejdy, p?eji ti vše nejlepší ke ?tvrtým narozeninám a další š?astná léta bezstarostného života! :-)

Milo má t?i roky

8.11.2008 | video

Dnes, 8.11.2008, slaví Milo své další narozeniny. Tentokrát t?etí. Je mu o rok více než loni, ale stále z?stává oním dvoum?sí?ním št?n?tem :-)

Pr??ez Miloškovým t?íletým životem s námi do videosekvence z fotek poskládala Marta a vid?t ho m?žete kliknutím sem. Video má celkem 73 MB. Píse? Bruce Springseteena, jako hudební doprovod, je volena tématicky :-)

Miloškovi p?ejeme další spokojený št?n?cí život :-)

VIDEO NVP MB 07/2006

14.8.2006 | video

P?idán krátký videozáznam z národní výstavy v Mladé Boleslavi konané 22.7.2006. Video si prohlédnete ve formátu mpg kliknutím na náhled.

 

VIDEO MVP ?B 04-2006

25.4.2006 | video

P?idali jsme náš videozáznam z Mezinárodní výstavy v ?eských Bud?jovicích. Video si prohlédnete nebo stáhnete kliknutím na obrázek. Vzhledem ke své velikosti zde bude pravd?podobn? jen na omezenou dobu.

Video má necelých 12 minut a je velké cca 50 MB.

Video Milova táty Mojaveho

20.4.2006 | video

Podívejte se na krátké video Milošova ta?ky Mojaveho. Video je ve formátu mpeg a má velikost 1,35 MB. Video spustíte klinutím na obrázek.