CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

DARGO

Št??iska rostou jako z vody

23.10.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Z drobounkých myši?ek už se pomalu m?ní v malé pejsky a mají se ?ile k sv?tu. M?li jsme velké št?stí na po?así, takže jsme si mohli ta malá raubí?iska po?ádn? užít i na zahrad?, kde se m?li šanci p?edvést v plné parád?. Slune?ní svit nám napov?d?l, že barevné rozp?tí se bude u št??átek pohybovat od pšeni?né po ?erven? pšeni?nou, i když barva se ješt? s v?kem bude vyvíjet a "upravovat". Sehnalovi mají k dnešnímu dni stále ješt? volné dva standardní pejsky. Budete li mít zájem vid?t více fotek šestitýdenních št?nisek, podívejte se do galerie.

 

Další návšt?va Dargových capart?

1.10.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Strávili jsme krásný víkend u Sehnal? z CHS Maka Boma a "zkontrolovali" jsme jak roste první Dargovo potomstvo. Prckové za?ínají být ve svém v?ku necelých ?ty? týdn? ?ím dál aktivn?jší. Pomalu se za?ínají stávat z myší malými pejsky  a také p?elínávají, takže se za?íná formovat jejich budoucí barva. N?která št??átka budou mali?ko sv?tlejší, ale u v?tšiny se dá o?ekávat spíše p?kná barva ?ervené pšenice.

pokračování článku »

Angelina Št??ata mají t?i týdny

27.9.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Št??ata se ve svých tém?? t?ech týdnech mají ?ile k sv?tu, stejn? tak jako zájemci, kte?í se rozhodli s n?kterým z nich pod?lit o spole?né soužití.

Zatím je zadáno p?t pejsk? - 3x standard, 1x 3 korunky a 1x zálomek.

 


Byli jsme poprvé navštívit št??ata

11.9.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Nevydrželi jsme nap?tí a zv?davost nás donutila vyrazit cestou z dovolené v Jižních ?echách do vzdálených Svitav podívat se na malá písklata.

pokračování článku »

Angela porodila

7.9.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Angela p?ivedla na sv?t Dargova první št??ata!!!

Angela se stále více zakulacuje

2.9.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Neustálý r?st b?íška je patrný každým dnem.

Nové fotky

25.8.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

P?idány nové fotky nastávající maminky Angely

pokračování článku »

B?ezost potvrzena

15.8.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Ultrazvuk u Angely potvrdil b?ezost!!! Pokud by Vás zajímalo cokoliv ohledn? št??at z tohoto spojení nebo o rodi?ích, neváhejte kontaktovat nás nebo chovatelskou stanici MAKA BOMA. Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Dargovo První Krytí

13.7.2005 | 1. vrh: Matka - Angela Kirinyanga

Darga navštívila krásná "nev?sta" Angela

pokračování článku »

Výstavy 2005 - Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges

1.1.2005 | 2005

VÝSTAVA

MÍSTO

DATUM

T?ÍDA

ROZHOD?Í

VÝSLEDEK

CAC

 Praha (CZ)

 12.11.2005

Pracovní 

 Stanislava Janická (CZ)

 V2 Res. CAC

CACIB

?eské Bud?jovice(CZ)

8.10.2005

Otev?ená

Libuše Ubrová(CZ)

V

CAC

Brno (CZ)

24.9.2005

Pracovní

Božena Ovesná (CZ)

V 1 CAC

Klubová Výstava ?KRR

Mladá Boleslav (CZ)

17.9.2005

Pracovní

Leni Nousiainen(FIN)

VD 4

Klubová Výstava RRCÖ

Königstetten (A)

10.9.2005

Otev?ená

Sue Campbell (GB)

VD

CACIB

Bratislava (SK)

21.8.2005

Otev?ená

Malgorzata Wierzchovska (PL)

V

CACIB

Bratislava (SK)

20.8.2005

Otev?ená

Peter Beyersdorf (D)

V3

Klubová p?ehlídka ps? RR SPORT

Luková (CZ)

7.8.2005

Pracovní

Hladká (SK) Ozimek (PL) Štusáková (CZ)

3. místo 279 b

CACIB

Brno (CZ)

2.7.2005

Otev?ená

Stanislava Janická (CZ)

V

Klubová výstava SKCHRR

Piatrová (SK)

29.5.2005

Pracovní

Franz Zimmerman (A)

V 4

CACIB

Nitra (SK)

28.5.2005

Mezit?ída

Božena Ovesná (CZ)

V

CAC

Senec (SK)

27.5.2005

Mezit?ída

Ludmila Fintorová (SK)

V3

Speciální - ?KRR

Konopišt? (CZ)

15.5.2005

Chovatelská skupina

Janet Parker (GB)

1. místo

Speciální - ?KRR

Konopišt? (CZ)

15.5.2005

Pracovní

Janet Parker (GB)

V 4

Klubová - KCHRRCZ

Brno - Žeb?tín

7.5.2005

Pracovní

Josef Hejda (CZ)

V 2 R. CAC

CACIB

 Praha

 30.4.2005

Mezit?ída

Božena Ovesná (CZ) 

V 4

CACIB

 ?eské Bud?jovice

 23.4.2005

Mezit?ída

 Franz Zimmerman (A)

VD 

CAC

Ostrava

 19.3.2005

 Pracovní

Božena Ovesná (CZ) 

V 1 CAC 

CACIB

Mnichov (D) 

 26.2.2005

 Mezit?ída

Lilliane De Ridder (B) 

 VD

CACIB

Tren?ín (Sk) 

 29.1.2005

 Mezit?ída

Rita Van Mechcelen (BE) 

V 4 

CACIB

Norimberk (D)

22.1.2005

Mezit?ída

H.B. Seibel (D)

VD 2

« 1 2 3 4 »