CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Orlík 2011 - KLubová výstava ?KRR

12.9.2011 | reportáže z výstavy

Tak a je to tady po roce zase. Klubová výstava ?KRR na Orlíku. Tento resort mám prost? v oblib? a letos to tam bylo supervýborné i s velmi vyda?eným, sic v ned?li skoro až p?íliš tropickým, po?asím. Jen mi trochu nesed?la strava, tak jsem ji vy?ešil po svém :-) Nešlo snad ani o kvalitu, ta snad byla oproti minulým ro?ník?m snesitelná. Ale když jsem vid?l ceny, tak jsem kapituloval. Hotýlek trochu povrchové zrekontruovali, ale 150 g ku?ecího prsa s n??ím bez p?ílohy za 225 bylo na m?j zmlsaný jazý?ek prost? moc :-)


pokračování článku »

Handlerská pou? - pár výstavních aktualizací

10.5.2011 | reportáže z výstavy

V ?lánku je n?kolik výsledk? z letošních výstav, kterých jsem se ú?astnil s r?znými sv??enci. Lo?ský rok už dopl?ovat nebudu. M?l jsem na podzim, krom pár ú?astí, krátkou odpo?inkovou pauzu, díky níž jsem se letos vrhl do vystavování se správn? na?erpanou výstavní energií s parádním tahem na bránu :-)

pokračování článku »

Cacib Tulln 25.9.2010

25.9.2010 | reportáže z výstavy

Tak zas po ?ase n?jakou výstavní aktualizaci, ne? :-)

Do Tullnu jsme vyrazili já s B?tkou a Bab? nakonec v pátek. V noci jsme si pak ud?lali jednu krátkou mezizastávku v Židlochovicích u mé Drahé. Vše jsme nechali na nich, nebo? pro páte?ní ve?er jsme byli homeless, foodless and drinkless :-) Potkali jsme se tam ješt? s Permoní?kama a postaráno o nás nakonec bylo ve všech less sm?rech :-)

Na míst? již byli další ?leni po?etné ?eské výpravy - Kamila, Petra, Na?a, Kristýna, holky Adamovic a nevím kdo ješt?. Kdo byl v Brn? netuším, když v Tullnu byli skoro jenom samí ?eši. Asi Rakušáci :-)

Já m?l na výstav? tentokrát t?i sv??ence. Einsteina, který pot?ebuje ješt? trénovat jako prase drbání :-), Arashka a ?elzynu. Da?ilo se velmi p?kn?, jen finesy nám mali?ko utíkaly :-)

 

 • Arash - V2 Res. CACA - Šampion?
 • Einstein - V3 - Mladých
 • ?elzyna  - V2 Res. CACA  - Mezit?ída.

Orlík 2010

6.9.2010 | reportáže z výstavy

Dv? tradi?ní výstavy ?KRR konané op?t na území Hotelu resort Orlík ve dnech 4. a 5.9.2010.

pokračování článku »

CAC + CACIB Friedrichshafen 14. - 15.11.2009

15.11.2009 | reportáže z výstavy

O tomto víkendu se konala dvouvýstava (CAC + CACIB) na b?ehu Bodanského jezera v n?meckém m?st? vzducholodí Friedrichshafenu. Do "Zeppelinova" vyrazila p?ti?lená výprava v následujícím složení: Moje "mali?kost" :-), Ježkovci, Honýk a Marta.

Výstavy posuzovali manželé Schickerovi, kte?í také rozhodovali v zá?í klubovku ?KRR na Orlíku. V sobotu psy posuzovala paní Gisa Schicker a v ned?li její manžel Walter Schicker.

Výlet p?kný, ve?e?e vynikající, ve?írek ve dvou s Honýkem na baru plodný :-) a výsledky stály také za to. Už se t?ším na repete v Kasselu :-)


Výsledky sobota - CACIB výstava:

 • Arašíd - Arash sol E'Ilama - Mezit?ída - V2 Res CAC
 • Gert - Ozrhode Austrailan Idol - Otev?ená - V1 CAC, CACIB

Výsledky ned?le - CAC výstava:

 • Arašíd - Arash sol E'Ilama - Mezit?ída - V1 CAC
 • Gert - Ozrhode Austrailan Idol - Otev?ená - V

Arašíd - Arash Sol E'ilama
Gert - Ozrhode Australian idol

CACIB Praha 7.11. 2009

7.11.2009 | reportáže z výstavy

Res BIG, BOB, CACIB a CAC

Povedl se nám s Arašídem další "majstrštyk" a toto byl jeho výsledek. O?íšek se p?edvád?l parádn?, byl v kruhu energický, díky ?emuž se p?enádhern? p?edvád?l v pohybu s nádherným plným dlouhým krokem. B?žet s ním v tento den v prostorném finálovém kruhu na zeleném koberci bylo tentokrát opravdové handlerské pot?šení. Psi ridgebacky i "šestku" posuzoval pan Mvdr Vladimír Piskay, kterému pat?í dík za zhodnocení Arašídových kvalit.

Arash sol E'Ilama - V1 CAC, CACIB, BOB, Res. BIG


Samosebou nemohu zapomenout na ?elzynku - Chelsea z Korycanských skal. Tu m?la vystavovat Marta, kterou však zkolila nemoc, takže jsem jí do kruhu bral já. Na to, že jsem s ní m?l možnost trénovat jen cca 5 minut p?ed výstavou, stihla toho hodn? pochopit a p?edvád?la se také skv?le. Nakonec z toho byl užší výb?r a známka VN. Fenky posuzovala paní Martina Viktorínová.

(Fotku ?elzyny bohužel nemám)

Sv?tová výstava ps? Bratislava 9. - 11. 10. 2009

11.10.2009 | reportáže z výstavy

O Ttomto víkendu byly v Bratislav? celkem 3 výstavy. Sv?tová výstava. Klubová výstava SKCHR a Sv?tová Speciální výstava. Já m?l svého sv??ence Arašída p?ihlášeného jen na první dv? výstavy, Marta s Gertem sout?žila po všechny 3 dny.

Pátek - World dog show (Hans Muller)

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Otev?ená
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - VD - Mezit?ída

Sobota - Klubová výstava SKCHR (Franz Zimmerman)

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Otev?ená
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V - Mezit?ída

Ned?le - Sv?tová speciální vstava (Timothy Finney)

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Otev?ená
Arash Sol E'Ilama

Klubová výstava KCHRR - Luková 27.9.2009

28.9.2009 | reportáže z výstavy

Nejlepší ridge 1. a 2. místo!!!!!

Letos poprvé ( a naposledy :-) jsme p?ihlásili oba naše kluky na výstavu. Milošek si nezasloužiil nic menšího než t?ídu ?estnou a Dargo byl p?irozen? pracant :-)

Milošek - Fotku Darga bohužel díky dobrým p?átel?m z "Regalu" Jamesonovi a Tulamorovi nemáme :-)

pokračování článku »

Speciální a klubová výstava ?KRR - Orlík 5. - 6.9.2009

7.9.2009 | reportáže z výstavy

BOB, BISS PUPPY, Vít?z speciální výstavy, Nejkrásn?jší pes klubové výstavy, 5x CAC, 1x VN1, 1x V

To jsou naše výstavní statistiky z klubového víkendu.

Arašíd - Arash Sol E'ilama - BOB

Za fotky d?kujeme Baboo - další jsou v pokra?ování ?lánku.

Výstava se konala v tradi?n? krásném prost?edí hotelu Orlík a byla, jak jinak, než báje?n? zorganizována. Marta na výstavu dorazila až v sobotu ve?er z firemního teambuildingu a v ned?li vystavovala Gerta a svou novou sv??enkyni Chelsea z Korycanských skal. Já m?l na "práci" v sobotu Arashe, Gerta a Fíka a v ned?li pak Arashe a Fíka.

Sobota 5.9.2009 - Speciální výstava ?KRR

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mezit?ída - V1 CAC, Vít?z speciální výstavy
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Otev?ená -V1 CAC
 • Fík - Bentley Maka Boma - Pracovní - V1 CAC

Ned?le 6.9.2009 -Klubová výstava ?KRR

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mezit?ída - V1 CAC, Nejkrásn?jší pes klubové výstavy, BOB
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Otev?ená -V
 • Fík - Bentley Maka Boma - Pracovní - V1 CAC
Pozvání rozhodovat tentokrát p?ijali manželé Gisa a Walter Shickerovi z n?mecka.

pokračování článku »

Velká výstavní aktualizace

1.9.2009 | reportáže z výstavy

N?kolik m?síc? jsme neaktualizovali naše ú?asti na výstavách, takže to u?iníme nyní p?kn? všechno najednou. Více se dozvíte níže v ?lánku.

pokračování článku »

1 2 3 4 5 6 »