CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > fotostories

Milošek už nemá rád Darga

5.4.2008 | fotostories

V sobotu byl na chaloupce sice p?íjemný den, ale p?esto . . .

pokračování článku »

Novoro?ní coursing 12.1.2008 - Svojanov

15.1.2008 | fotostories

King of the UNIVERSE!!! :-) - Dargo - WINTER WINNER 2008

Dargo i na sn?hu potvrdil své b?žecké kvality a získal titul WINTER WINNER 2008.

Jen doufejme, že titul WINTER WINNER na cokoliv neužívá jakýkoliv chovatelský klub. Jinak si zas vyslechnem :-))))

Do Svojanova jsme se p?esunuli hned v pátek po Národní výstav? v Olomouci. Ve?er se nás sešlo jen n?kolik skalních a mladý pár coursingových nová?k?. Vzhledem k tomu, že na oslavu Miloškova CACe a n?kolik lahví šampá?a nás nebylo p?esp?íliš a hosp?dku jsme m?li jen sami pro sebe ............. bylo to poctivé :-))

Na sobotní b?hání dorazili ješt? další a celkem se p?ihlásilo 15 ps?, takže atmosféra velmi komorní bez jakýchkoliv nerv? a pr?d i p?es po?áte?ní nutné lad?ní navijáku, nebo? se s ním na sn?hu ješt? neb?halo.

Milošek, p?estože není tak talentovaný sprintér jako Gag?, je b?žcem tuze náruživým a jeho nadšení pro milovaný st?apec mu vyneslo neuv??itelné t?etí místo ve stejné kategorii s Dargem :-)

Milošek's da killa'!!! :-)

Nebo? jsme oba m?li "funkci" kolem závodu, nebyl ?as po?ídit ani jednu fotku. Za obrázky tedy d?kujeme Šárce a Kamilovi Machovým a Fredymu .

Galerii s více obrázkama z novoro?ního coursingu od Mach? m?žete najít zde a od Fredyho zase tady

pokračování článku »

Dargova povaha se ze dne na den diametráln? zm?nila

25.11.2007 | fotostories

Byli jsme na chalup? a zjistili jsme nep?íjemnou skute?nost, která zásadn? ovlivnila soužití našich kluk?. Z klidného a hodného Gag? se stal nemilosrdný agresivní vrahoun!

Zpo?átku to vypadalo jako neviná hra. Ale pak to p?išlo - Ú.Z.Ú.!

pokračování článku »

« 1 2